Event

Konsernjuristseminaret våren 2024 

People in a meeting

Vi inviterer til konsernjuristseminar om AI med praktiske og nyttige råd i tilknytning til AI-strategi, AI-regelverk, risikoområder og avhjelpende tiltak.

Har din bedrift tatt i bruk AI? Har dere vurdert tekniske og juridiske utfordringer? Hvilke tiltak har dere truffet for å ivareta informasjonssikkerhet? Hvordan unngå ledelses- og styreansvar?

Høsten 2023 utførte NHO en spørreundersøkelse om nytten, mulighetene og barrierene knyttet til AI. Undersøkelsen viser at kun én av fire virksomheter bruker AI. Tempoet må opp, uttaler Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO.

Vi får dessuten besøk av Arild Aarnes i Bouvet. Arild vil særlig gi innblikk i hvordan Bouvet arbeider med AI og hva som bør være på plass før man tar i bruk AI.Det vil bli frokostservering fra kl 8:30.

Program

09:00 – 09:50Ledelses- og styreansvar for informasjonssikkerhet - Bruk av AI i virksomheten – forholdsregler og fallgruver - AI-strategi – hvorfor utarbeide og hva skal den inneholde? - Hvilke regelverk må vurderes når AI tas i bruk? - Risikoområder og avhjelpende tiltak - AI Act – status, forventet fremdrift og hovedinnhold 10:00 – 10:30- Hva bør være på plass før man tar i bruk AI? - Hva har Bouvet gjort for å være klar? - Er det noe nytt man bør lære seg for å ha best mulig nytte av AI? 10:40 - 11:00Ledelses- og styreansvar for informasjonssikkerhet - NIS 1 og digitalsikkerhetsloven trer snart i kraft. NIS 2 er på vei. - Hvilke krav må overholdes? - Hvordan overholde kravene?
Meld deg på her innen 26. mai.

Kontaktpersoner