News

Monica Mæland blir partner i Schjødt

Published:

Tidligere justis- og beredskapsminister Monica Mæland blir partner i Advokatfirmaet Schjødt.

- Vi er takknemlige for og stolte over at landets tidligere justisminister har valgt Schjødt, når hun nå vender tilbake til advokatstanden og næringslivet. Schjødt er i en meget god utvikling. Monica Mæland vil med sin unike bakgrunn være en betydelig ressurs for oss fremover" sier styreleder Olav Kolstad i Schjødt.

Mæland trer inn som advokat og partner i firmaet så snart som mulig. Tidspunktet for tiltredelse avhenger av Karantenenemndas avgjørelse om en eventuell karantene.

- Jeg ser frem til å bli partner i Schjødt. Firmaet har hatt en imponerende utvikling og jeg gleder meg til å være med på og utvikle Schjødt videre både i Norge og internasjonalt, sier Mæland.

Før Monica Mæland startet en innholdsrik politisk karriere, blant annet som statsråd i tre departementer og som byrådsleder i Bergen, arbeidet hun som advokat i Bergen i fem år.

Advokatfirmaet Schjødt er Norges og Nordens største advokatfirma, med kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund, Stockholm og London. Schjødt har opplevd betydelig vekst de siste årene, og styrker nå laget med rekrutteringen av Mæland.

Advokatfirmaet Schjødt tilbyr advokattjenester primært til næringslivsklienter.

- Med Mæland på laget får vi en erfaren advokat og samfunnsaktør med bakgrunn fra ledende posisjoner på flere samfunnsområder. Mæland vil i Schjødt kunne bruke den erfaring og kunnskap hun har til beste for Schjødts klienter på viktige arenaer i samfunnet. Hun har en unik kombinasjon av erfaring som advokat, fra politisk arbeid og med styrearbeid, sier styreleder Olav Kolstad.

Do you have any questions?