Event

Schjødt Digital #3

Digital electronics

I tredje runde av Schjødt Digital går vi gjennom aktuelle spørsmål innen digitalisering. 

Det blir matservering og mingling etter programmet.Personopplysninger og konkurranserett i digitale markeder.
Advokatfullmektig Line Fagermo fra Schjødts oslokontor

Personopplysninger har fått økt relevans som konkurranseparameter i digitale markeder. Hvilke konsekvenser har dette for håndhevelsen av konkurransereglene og kan konkurransemyndigheter ta stilling til personvernrelaterte spørsmål? EU-domstolen gir visse avklaringer i Meta Platforms and Others (C-252/21). Line gir en introduksjon til temaet og oppsummerer hvilke implikasjoner avgjørelsen har, særlig innenfor digitale markeder.

Drastisk utvikling på personvernområdet: Nye avgjørelser begrenser bedrifters forretningsmodell og markedsføring.
Advokatfullmektig Anna Eide og advokatfullmektig Sigurd Fjærtoft-Andersen fra Schjødts oslokontor

Flere viktige avgjørelser fra tilsynsmyndigheter i Europa og Norge setter nye rammer for bedrifters markedsføring og forretningsmodeller. Markerer endringene begynnelsen på en ny æra for annonsering og markedsføring? Utviklingen har store implikasjoner på hvordan personopplysninger kan brukes i markedsføringssammenheng. Anna og Sigurd vil gjennomgå sentrale avgjørelser på området og diskutere konsekvensene for bedrifters markedsføringsaktiviteter.

Juridiske og geopolitiske spenninger i halvlederbransjen
Head of Legal i Nordic Semiconductor, Christian Skovly-Guttormsen

Norske Nordic Semiconductor er Europas største «fabless» produsent av integrerte databrikker, spesialisert på trådløs kommunikasjon og ultra-lavt strømtrekk for «internet of things» duppeditter. Head of Legal Christian Skovly-Guttormsen vil gi et overblikk over noen av de juridiske problemstillingene Nordic Semiconductor møter i sin virksomhet som globalt teknologikonsern.

Hvordan sikre bedriftens rettigheter til å bruke data til trening og "fine-tuning" av maskinlæringsmodeller.
Advokatfullmektig William Eitrem og advokat Ane Rode fra Schjødts oslokontor

Konkurransen om å utvikle de beste AI-modellene er beinhard, og den drives fremover av både store aktører og åpen-kildekodebevegelsen. Nøkkelen for verdiskapning med maskinlæringsmodeller er treningsdataen man benytter. Alle bedrifter besitter verdifull data, hvis bruk kan utgjøre en enorm forskjell for hvilken verdi og konkurransefortrinn bruk av AI kan skape. William og Ane vil gå gjennom hva bedrifter bør gjøre for å sikre seg retten til å bruke slik data.

Dataforordningen og forretningshemmeligheter.
Advokatfullmektig Oskar Engman og advokatfullmektig Hanna Wennås fra Schjødts stockholmkontor

Dataforordningen skal legge til rette for økt tilgang til data som registreres, genereres eller samles inn ved bruk av tilkoblede produkter og relaterte tjenester. Enkelte aktører har reist spørsmål ved om dataforordningen i tilstrekkelig grad vil beskytte selskapers forretningshemmeligheter der disse må utgis til andre. Oskar og Hanna gir en introduksjon til forordningen og ser nærmere på reglene om forretningshemmeligheter.

Meld deg på eventet her

Kontaktperson