Newsletter

Skatteendringer som følge av regjeringens tillegg til statsbudsjettet for 2022

Published:

Abstract pillars
Støre-regjeringen har i dag fremlagt sine forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. Som ventet foreslås det satsendringer både for inntekts- og formuesskatt, samt enkelte andre endringer på skatteområdet. Forslagene er likevel begrenset i omfang, og skal til behandling i Stortinget. Stortingsforhandlingene avgjør om det kommer justeringer eller endringer i forslagene fra Støre-regjeringen. Vi gir deg nedenfor en kortfattet oversikt over de mest sentrale forslagene innen skatt.

Viktige satsendringer

Det foreslås flere endringer i satser og fradrag. Noen av de viktigere endringene er:

Endringer formuesskatt:

Andre endringer

Regjeringen foreslår at nye regler for opsjonsskatteordning for selskap i oppstart- og vekstfasen som foreslått av Solberg-regjeringen blir innført. Les omtalen av denne ordningen i vårt nyhetsbrev om statsbudsjettet her.

Regjeringen foreslår å oppheve den generelle ordningen om skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer til rabatt.

 

Do you have any questions?