Newsletter

Etablering av et eget tillatelsesregime for lakseoppdrett til havs

Published:

Ocean
Nærings- og fiskeridepartementet sendte 2. februar 2022 på høring et forslag om å etablere et eget tillatelsesregime for havbruk til havs. Vi gir deg hovedpunktene i forslaget.

Høringsforslaget kan kort sammenfattes slik:

Høringsfristen er 2. mai 2022.

Les hele høringsnotatet her.

Advokatfirmaet Schjødt bistår jevnlig klienter i utarbeidingen av høringsuttalelser i forbindelse med endringer i fiskeri- og havbrukslovgivningen. Ta gjerne kontakt dersom deres virksomhet ønsker nærmere informasjon om innholdet i høringsnotatet eller det er spørsmål dere ønsker å diskutere.

Do you have any questions?