Newsletter

Insolvensrättsliga tvister

Published:

Blurred green plant
Insolvensrättsliga tvister är ofta komplicerade ärenden med beröringspunkter över insolvensrätten, civilrätten och processrätten. Särskild erfarenhet hos ombudet är nödvändig. Schjødts kombinerade spetskompetens inom tvistlösning och insolvensrätt innebär att vi har ett starkt erbjudande inom insolvensrättsliga tvister. Läs mer i vår broschyr nedan.