Newsletter

Trafikklyssystemet: Vekst i nord og sør, nedtrekk i vest

Published:

Silhouette of a man waiting for subway
Nærings- og fiskeridepartementet har igjen fargelagt de 13 ulike produksjonsområdene langs kysten. I hele åtte av produksjonsområdene legges det til rette for vekst.

Utgangspunktet for fargeleggingen er påvirkningen av lakselus på villaks i 2020 og 2021. Etter produksjonsområdeforskriften skal den samlede miljøtilstanden i produksjonsområdene vurderes. Uakseptabel miljøpåvirkning gir rødt lys og nedtrekk, og en moderat miljøpåvirkning vil gi gult lys uten justeringer av MTB. I de områdene hvor miljøpåvirkningen vurderes som akseptabel, gis det grønt lys og muligheter for vekst.

Fastpristildeling og auksjon

De grønne produksjonsområdene får mulighet til å delta i en tildelingsrunde med inntil 6 prosent vekst per eksisterende tillatelse. Hver prosent selges til en fastpris på 200 000 kroner per tonn.


Fastpristildelingen etterfølges av en auksjon av nye oppdrettstillatelser bestående av den resterende vekstkapasiteten. Tidspunktet for auksjonen er ventet etter sommeren. Selve fremgangsmåten for gjennomføring av auksjonen har vært på høring med frist til 5. mai. Høringsforslaget inneholdt en auksjonsforskrift og et omfattende regelverk om auksjonsinnretningen, hvor selve auksjonen skal gjennomføres som en simultan klokkeauksjon på nett.


Oppdrettsnæringens samlede vekstmuligheter i 2022 er estimert til 33 000 tonn.

Status for de enkelte produksjonsområdene


  • I denne runden er det gitt grønt lys og klarsignal om inntil 6 prosent økning av produksjonskapasiteten i åtte produksjonsområder: Svenskegrensen til Jæren (PO1), Nordmøre og Sør-Trøndelag (PO6), Helgeland til Bodø (PO8), Vestfjorden og Vesterålen (PO9), Andøya til Senja (PO10), Kvaløya til Loppa (PO11), Vest-Finnmark (PO12), Øst-Finnmark (PO13).

  • Ryfylke (PO2), Stadt til Hustadvika (PO5), og Nord-Trøndelag med Bindal (PO7) har fått gult lys og vil opprettholde dagens produksjonskapasitet.

  • Karmøy til Sotra (PO3) og Nordhordland til Stadt (PO4) har fått rødt lys og må redusere produksjonskapasiteten med 6 prosent. Disse produksjonsområdene ble også i 2020 pålagt å redusere maksimalt tillatt produksjonsvolum med 6 prosent. Regjeringen estimerer i utgangspunktet en samlet reduksjon på 11 700 tonn.


Den faktiske reduksjonen avhenger av om noen av tillatelsene omfattes av unntaket i produksjonsområdeforskriften § 12. I henhold til denne bestemmelsen, vil oppdrettere som oppfyller vilkårene for dette, få tilbud om inntil 6 prosent vekst uavhengig av fargeleggingen i produksjonsområdet for øvrig.

Norge

Skatteendringer

Regjeringen varsler også mulige endringer i skattleggingen av havbruksnæringen. Eventuelle skatteendringer vil legges frem i forbindelse med statsbudsjettet i oktober og gjelde fra 2023.


Departementets pressemelding kan leses her.


Advokatfirmaet Schjødt bistår jevnlig klienter i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring av kapasitetsjusteringer. Ta gjerne kontakt dersom deres virksomhet ønsker nærmere informasjon om innholdet i regjeringens fargelegging eller dersom det er spørsmål dere ønsker å diskutere.

Do you have any questions?