News

Memmo Family AB – Konkurs

Published:

Abstract pillars shadow

Memmo Family AB försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt den 1 augusti 2023 varvid Christofer Hemsedahl förordnades som konkursförvaltare. Konkursbolaget har försålt hälsningsvideor av celebriteter och ägde bland annat en digital plattform vilken konkursboet härmed erbjuder till försäljning.


Detaljerad information beträffande bolagets verksamhet och rörelsen som erbjuds till försäljning finner ni i anbudsunderlaget nedan. Vänligen inkom med bud senast den 14 augusti 2023 klockan 17.00.


Anbudsunderlag

Do you have any questions?