News

Staurset Andresen blir ny partner i Schjødt

Published:

Erik Staurset Andresen. Photo.
Spesialist i havbruksrett, advokat Erik Staurset Andresen, blir ny partner i Advokatfirmaet Schjødt fra og med 1. januar 2023. Erik har arbeidet med havbruksrett de siste 13 årene, først som rådgiver i Fiskeridirektoratet, deretter som advokat. Han kjenner faget og bransjen godt, og regnes som en av landets fremste eksperter på området.

Erik er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for fiskeri og havbruk og Juristenes utdanningssenters fagutvalg for fiskeri og havbruk. – Schjødt satser tungt på fiskeri- og havbruk. Med Erik på plass, løfter vi oss enda et hakk og blir ledende også på dette feltet, sier managing partner Erling Ueland.

Gleder meg

– Jeg gleder meg til å bli med på Schjødts satsing innenfor denne sektoren. Schjødt har svært dyktige advokater innen alle relevante fagområder. Slik sjømatnæringen utvikler seg, og da særlig havbrukssektoren, ser jeg et behov for å jobbe i et større firma som kan tilby klientene spesialiserte råd innenfor alle rettsområder, sier Erik.

Vil passe perfekt

– Vi er svært glade for at Erik har valgt Schjødt, og er overbevist om at han vil passe perfekt hos oss. Med sin lange fartstid innen havbruk vil han tilføre oss verdifull kompetanse og erfaring, sier advokat Tore Fjørtoft, som leder Schjødts fiskeri- og havbruksgruppe. Erik vil nå bli en sentral del av vår kompetansegruppe. Denne teller 12 dedikerte advokater, og dekker det spekteret av juridiske tjenester som aktørene innen fiskeri og havbruk har behov for.

Ålesunds-kontoret

Erik vil være tilknyttet Schjødts kontor i Ålesund, men vil fortsatt jobbe med havbruksaktører i hele landet.

Do you have any questions?