Newsletter

Forslag til ny høyhusstrategi

by Nicholas Giverholt

Published:

Silhouette of a man looking at a city view.

Oslo kommune har nylig lagt frem et forslag til ny høyhusstrategi. Det viktigste innholdet i forslaget er at det angis 13 designerte områder for høyhus i byen. Rundt Oslo S foreslås det åpnet for bygninger opp til 125 meter. I de øvrige områdene som er designerte høyhusområder skal ikke byggehøyden overstige 70 meter. I dette ligger det en utvidelse fra någjeldende strategi, hvor det kun er området rundt Oslo S det kan bygges høyere enn 42 meter. Forslaget kan derfor tilrettelegge for økt bruk av høyhus flere steder i byen, herunder i viktige utviklingsområder.

Vi har nedenfor tatt inn Plan- og bygningsetatens oppsummering av det nye forslaget til høyhusstrategi.  • I forslaget foreslås det at høyhus kan vurderes i 13 områder: Storo, Økern, Helsfyr, Ensjø, Oslo S (Bjørvika, Bispevika og Vaterland), Sentrum nord (strekningen langs Ring 1 mellom Vaterland og Holbergs plass), Lysaker, Skøyen, Majorstuen, Nydalen, Forskningsparken, Bryn og Filipstad.

    Det er kun Filipstad og Helsfyr som er nye områder, de andre ligger inne i høyhusstrategien fra tidligere.

  • I ny strategi defineres høyhus som bygninger over 42 meter.

    Dette i motsetning til i gjeldende høyhusstrategi, som i hovedsak åpner for bygninger mellom 28 og 42 meter.

  • Det åpnes for vurdering av høyhus opptil 125m rundt Oslo S. Øvrige angitte områder skal ikke ha bygninger på over 70 meter.

    I gjeldende strategi er det kun i områdene rundt Oslos S det kan bygges over 42 meter.

  • Samtidig som det åpnes for høyhus flere steder, gis det også tydeligere målsetninger og strengere retningslinjer for når høyhus kan vurderes og hvordan de skal utformes.


Forslaget er på høring frem til 30. august.

Do you have any questions?