Newsletter

Forslag til ny høyhusstrategi

by Nicholas Giverholt

Published:

Travel cityscape

Oslo kommune har nylig lagt frem et forslag til ny høyhusstrategi. Det viktigste innholdet i forslaget er at det angis 13 designerte områder for høyhus i byen. Rundt Oslo S foreslås det åpnet for bygninger opp til 125 meter. I de øvrige områdene som er designerte høyhusområder skal ikke byggehøyden overstige 70 meter. I dette ligger det en utvidelse fra någjeldende strategi, hvor det kun er området rundt Oslo S det kan bygges høyere enn 42 meter. Forslaget kan derfor tilrettelegge for økt bruk av høyhus flere steder i byen, herunder i viktige utviklingsområder.Vi har nedenfor tatt inn Plan- og bygningsetatens oppsummering av det nye forslaget til høyhusstrategi.


Forslaget er på høring frem til 30. august.

Do you have any questions?