News

Sätra Centrum Fastigheter AB

Published:

Abstract pillars

Sätra Centrum Fastigheter AB försattes i konkurs 16 februari 2024 och Hans Renman förordnades som konkursförvaltare.


Konkursboet bjuder ut tomträtten Stockholm Högsätra 10 med centrumanläggning (Sätra Centrum) till försäljning med anbudsfönster fram och med den 3 maj 2024. 


Klicka här för anbudsunderlag och instruktioner för inkommande bud.

Vid frågor kontakta advokaterna: