Newsletter

Strategier for politiavhør

Published:

Shadow on concrete

En rekke selskaper har opplevd etterforskning av mistanke om straffbare handlinger i forbindelse med virksomheten. Etterforskningen kan rettes mot enkeltpersoner, mot bedriften eller mot foretaket og enkeltpersoner.

En sentral del av etterforskningen er de første politiavhørene av mistenkte og vitner. Det er et mål for politiet at slike avhør skal igangsettes så raskt som mulig, for å forhindre risikoen for bevisforspillelse, herunder koordinering av forklaringer. Denne tilnærmingen har gode etterforskningsmessige grunner for seg. Politiet har plikt til å etterforske saken objektivt. Likevel vil prosedyren utfordre den mistenktes eller vitnets mulighet til å forberede seg. Hvordan kan selskapet og de aktuelle personene håndtere dette? Hvordan kan man redusere risikoen for å gi en forklaring som senere kan brukes mot selskapet eller enkeltpersoner? Hvilke rettigheter har man som mistenkt og vitne?

Her er noen råd om hvordan du kan beskytte dine rettigheter:

Til slutt; Personen som skal avhøres  har rett til å bli bistått av en advokat, før intervjuet, under intervjuet og etter dette. Advokaten kan bidra til å sortere problemene, han kan gi tilbakemelding på forklaringen din før  intervjuet, og kan informere om de juridiske vilkårene for straff. Han kan ha rett til å få tilgang til politidokumentene, noe du sjeldent vil ha selv, og han kan gi råd om forklaring skal gis eller ikke. Juridisk rådgivning bør søkes før første avhør. Det er dette avhøret som ofte er viktigst.

Do you have any questions?