Rekonstruktion och insolvens

Rekonstruktion och insolvens

Har du frågor om rekonstruktion och insolvens? Kontakta oss för ytterligare vägledning och för information om våra tjänster.

Schjødts team inom rekonstruktion och insolvens har över 60 års erfarenhet av rådgivning till företag med ekonomiska svårigheter. Vi åtar oss uppdrag som rekonstruktör, konkursförvaltare och likvidator och bistår även bolag vid finansiella omstruktureringar utanför domstol. Dessutom hjälper vi fordringsägare och andra intressenter i obeståndsrättsliga ärenden.

Experter inom insolvens, rekonstruktion och likvidation

Kärnan i vårt erbjudande är stor affärsmässig kunskap kombinerat med djupgående affärsjuridisk expertis inom insolvens och närliggande rättsområden. Tack vare byråns breda affärsjuridiska kompetens inom Bank & Finans, M&A, Arbetsrätt, IP-rätt och Tvist kan vi hantera såväl de mest komplexa juridiska frågeställningarna som de mest omfattande konkurserna och företagsrekonstruktionerna. Genom vår erfarenhet och branschkunskap kan vi ge marknadsledande kommersiell rådgivning om de juridiska alternativen som finns tillgängliga för borgenärer, investerare och gäldenärer vid ekonomiskt utmanande situationer.


Vi företräder löpande ledande kreditgivare och investerare i Norden, exempelvis banker, finansinstitut, hedgefonder och obligationsinnehavare. I egenskap av konkursförvaltare och rekonstruktörer har vi genom åren hanterat flera av de största och mest komplexa konkurserna och företagsrekonstruktionerna i Sverige.


Vi rådgör även återkommande vid transaktioner, både före och efter en konkurs, avveckling av aktiebolag, förhandling om skuldnedskrivning samt vid återvinningskrav och frågor om företrädaransvar. Vi har ett nära samarbete med våra kollegor inom Bank & Finans i frågor som rör refinansiering, obligationer, garantier och säkerheter, bl.a. vid finansiella rekonstruktioner.

Global erfarenhet av insolvens och företagsrekonstruktion

Schjødts långa erfarenhet av rådgivning inom bl.a. energi, kapitalmarknad, handel, industri, fastigheter, IT och transport gör att vi har den expertis som krävs för att hantera samtliga insolvensrättsliga ärenden.


Genom våra kontor i Norge, Sverige, Danmark och UK kan vi erbjuda ett integrerat internationellt samarbete och expertis vid rekonstruktion och insolvens i cross-border ärenden. Vår globala erfarenhet inkluderar även omstruktureringar och rekonstruktioner i USA och Asien.

Frågor och svar

Vad innebär insolvens/obestånd?

Vad är konkurs?

Vad är företagsrekonstruktion?

Vad är likvidation?

Vill du lära dig mer om hur en konkurs eller rekonstruktion går till? Läs vår broschyr.