Rekonstruktion och insolvens

Restructuring Insolvency 2

Do you have questions related to rekonstruktion och insolvens? Contact us to hear more about your options.

Schjødts team inom rekonstruktion och insolvens har mer än 50 års erfarenhet av rådgivning till företag med ekonomiska svårigheter. Vi åtar oss uppdrag inom såväl formella företagsrekonstruktioner beslutade av domstol som finansiella omstruktureringar utanför domstol. Vi förordnas också löpande som konkursförvaltare och likvidatorer.

Vår expertis omfattar rådgivning vid transaktioner före och efter konkurs, förhandlingar om skuldnedskrivning samt rådgivning vid återvinningskrav och frågor om företrädaransvar. Vi har ett nära samarbete med våra kollegor inom Bank & Finans i frågor som rör refinansiering, obligationer, garantier och säkerheter.


Vi företräder löpande ledande kreditgivare och investerare i Norden, inklusive banker, finansinstitut, hedgefonder och obligationsinnehavare. På gäldenärssidan har vi genom åren hanterat flera av de största konkurserna i Sverige och några av de mest omfattande och komplexa företagsrekonstruktionerna.


Schjødts långa erfarenhet av rådgivning inom olja och gas, kapitalmarknad, handel, industri, fastigheter, sjöfart, seismisk industri, vattenbruk och fiske gör att vi kan erbjuda erforderlig expertis för att hantera finansiella kriser och insolvenssituationer inom en bredd av olika branscher.


Genom våra kontor i Norge, Sverige och Danmark samt London kan vi också erbjuda ett integrerat samarbete och expertis vid omstrukturering och insolvens i någon av de skandinaviska jurisdiktionerna, i Storbritannien och internationellt. Vår globala erfarenhet omfattar omstruktureringar i USA, Fjärran Östern och Asien.


Kärnan i vårt erbjudande är vår affärsmässiga medvetenhet och insolvensrättsliga expertis. Vår erfarenhet och branschkunskap gör det möjligt för oss att ge marknadsledande kommersiell rådgivning om de juridiska alternativ som finns tillgängliga för borgenärer, investerare och gäldenärer i ekonomiskt utsatta situationer.


Om ett formellt insolvensförfarande är nödvändigt besitter våra konkursförvaltare och rekonstruktörer stor erfarenhet av att hantera komplexa och omfattande konkurser och företagsrekonstruktioner.

Våra tjänster inkluderar:

  • Uppdrag som konkursförvaltare, rekonstruktörer och likvidatorer

  • Rådgivning vid omstrukturering av företag, baserat på juridiska, operativa och finansiella överväganden

  • Rådgivning till investerare avseende bedömning av risk och potential vid investering i bolag med ekonomiska svårigheter

  • Rådgivning till företag, obligationsinnehavare, kunder och andra fordringsägare i olika insolvensrelaterade situationer

  • Rådgivning i insolvenstvister, såsom återvinning, olaglig värdeöverföring och personligt ansvar